Naujienos

2016-10-04
Sukurta nauja fizinio pajėgumo vertinimo metodika vaikams

Lietuvos sporto universiteto atlikto tyrimo duomenimis, šalies vaikų fizinio pajėgumo lygis per 20 metų kito neigiamai („Lietuvos vaikų ir paauglių fizinio pajėgumo ir kūno kompozicijos kaita nuo 1992 iki 2012 metų“. Venckūnas, Emeljanovas, Miežienė, Volbekienė, 2016).

Blogėjantys fizinio pajėgumo rodikliai, kurie iš dalies atspindi ir vaikų sveikatos būklę, skatina mokslininkus ieškoti naujų prevencinių priemonių. Viena tokių iniciatyvų – šiais metais Lietuvos sporto universiteto vykdytas projektas „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“. Jį ši aukštoji mokykla įgyvendino kartu su partneriu iš užsienio, Pietryčių Norvegijos universiteto koledžu. Projekto metu Lietuvos mokslininkai perėmė Norvegijos 4–11 metų vaikų fizinio pajėgumo testavimo ir vertinimo metodiką, kurios patikimumą pagrindė Lietuvoje vykdyto mokslinio tyrimo rezultatais. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, taip pat parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ja naudotis buvo apmokyta 1200 pedagogų iš visų Lietuvos savivaldybių. Projektui vadovavo Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius dr. Arūnas Emeljanovas.

Baigiamajame projekto renginyje, vykusiame Lietuvos sporto universitete, Kūno kultūros ir sporto departamento vardu buvo padėkota projekto vykdytojams už mokslu pagrįstą naujovių taikymą, stiprinant vaikų ir jaunimo fizinį pajėgumą.

Fizinis pajėgumas yra turimos arba siekiamos žmogaus fizinės savybės, iš dalies susijusios su jo fizinio aktyvumo galimybėmis. Vykdytas projektas yra svarbi Kūno kultūros ir sporto departamento inicijuoto bendro Lietuvos vaikų ir jaunimo fizinio pajėgumo ir sveikatos stebėsenos projekto, kuriamo kartu su Lietuvos sporto universitetu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, dalis. Savalaikis neigiamos vaikų fizinio pajėgumo kaitos tendencijų nustatymas yra prielaida taikyti atitinkamas prevencines poveikio priemones.

Lietuvos sporto univeristeto informacija.

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai