Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės apklausa
1.*   Kokiu klausimu jūs kreipėtės?
2.*   Kokia forma kreipėtės?
   Raštu
   El.paštu
   Telefonu
   Asmeniškai žodžiu
3.*   Ar jūs pakankamai informuoti apie Departamento darbo laiką?
   Taip
   Ne
4.*   Ar jums patogus Departamente nustatytas asmenų priėmimo laikas?
   Taip
   Ne
5.*   Ar jums tenka ilgai laukti priėmimo?
   Taip
   Ne
6.*   Ar jus mandagiai aptarnavo?
   Taip
   Ne
7.*   Ar jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
   Taip
   Ne
8.*   Ar jus patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai?
   Taip
   Ne
9.*   Ar jūs buvote informuoti apie veiksmus, kurių Departamentas ėmėsi, spręsdamas jūsų klausimus?
   Taip
   Ne
10.   Jūsų pageidavimai ir pasiūlymai
   
APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai