Kategorijų treneriams suteikimas

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d.)
(kategorijas treneriams suteikia įstaigų vadovai) 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-139 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios” (aktuali redakcija įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d.) 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo” (aktuali redakcija įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d.) 
(vienai kontaktinei akademinei ugdymo valandai pasirengti turi būti numatyta 15 minučių, kurios įskaitomos į trenerio darbo laiką)

 


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TRENERIAMS SUTEIKTŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ REGISTRAS

 

SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS TRENERIAMS
 

  


Atnaujinta: 2017-02-21 10:36:21

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai