Veikla
Nuostatai
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-1568)

Atnaujinta: 2013-05-21 10:03:30

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai