Veikla
Darbo užmokestis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis* eurais, neatskaičius mokesčių

Eil.

 

Darbuotojų

skaičius  2016 m. gruodžio 31 d.

2016 m.

vidutinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

2016 m. 

 

Darbuotojų

skaičius 2017 m. kovo 31 d.

2017 m. I ketv.

vidutinis nustaty-tasis darbo užmokestis eurais

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius  

Vienkartinės piniginės išmokos už eurais 

         Valstybės pareigūnas

 

 

 

 

 

 

1

Generalinis direktorius

1

2213, 40

 

 

1

2156, 26

        Valstybės tarnautojai

 

 

 

 

 

 

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

1

1959, 07

 

 

1

2036,69

2

Skyriaus vedėjas

5

1678, 40

 

 

5

1680,89

3

Skyriaus patarėjas

10

1423.82

 

 

11

1440,25

4

Vyriausiasis specialistas

2

985, 14

 

 

 2

969, 87 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

 

 

1

Vyriausiasis specialistas

6

1075.05

394.05 

6

1187,62

2

Vyresnysis specialistas

2

979.13

 

 

2

1165.73

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valstybės pareigūno vidutinis  mėnesio nustatytasis  (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir vienkartinė priemoka) neatskaičius mokesčių.

* Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priemokos bei vienkartinės išmokos) neatskaičius mokesčių.

* Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei vienkartinės išmokos) neatskaičius mokesčių.


Atnaujinta: 2017-04-24 16:33:28

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai