Vidurinėms sporto mokykloms, sporto gimnazijoms, sportininkų ugdymo centrams (sporto mokymo įstaigoms, sporto centrams)
 

SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMŲ (PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU SPORTO UGDYMO PROGRAMŲ) SPORTO UGDYMO DALIS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES  PROGRAMAS TIKSLINIO FINANSAVIMO SĄLYGOSKŪNO KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA


TRENIRUOČIŲ PLANAVIMO IR APSKAITOS ŽURNALAS


VASAROS STOVYKLOS


Atnaujinta: 2017-08-21 09:48:02

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai