Naujienos

2017-09-01
Priimta 2018 metų Erasmus+ veiklos programa

2018 metais Erasmus+ programos įgyvendinimui planuojama skirti 2,705,876,916 EUR, iš jų 46,532,860 EUR – sporto programoms.

 Siekiant nustatytų Erasmus+ programai tikslų sporto srityje planuojama remti:

  • bendradarbiavimo partnerystės projektus (angl. Colloborative partnership). Rėmimo tikslas – kovoti su sporto integralumo grėsmėmis (dopingu, susitarimai dėl varžybų baigties ir kt.), skatinti gero valdymo principų įgyvendinimą, ES strategijų susijusių su socialinės atskirties mažinimu ir lygių galimybių skatinimu, skatinti dalyvavimą aktyvioje fizinėje veikloje įskaitant ir Tarybos rekomendacijų įgyvendinimą dėl fizinio aktyvumo skatinimo, skatinti savanorystę, užimtumo sporto srityje didinimą, taip pat skatinti švietimo ir dvigubą sportininkų karjerą įskaitant ir ES rekomendacijų įgyvendinimą dėl sportininkų dvigubos karjeros.
  • Partnerystės projektus (angl. small Collaborative Partnerships). Rėmimo tikslas - skatinti Europos mėgėjų sportą.
  • Europos ne pelno sporto renginius. Rėmimo tikslas – renginių metu (arba prieš) suteikti papildomų kompetencijų sportininkams ir/ar savanoriams; remti atidarymų, apdovanojimų ir uždarymo ceremonijų organizavimą; remti varžybų metu organizuojamus kitus renginius (pvz. Konferencijų, seminarų ir kt.); vykdyti jau įgyvendintų veiklų vertinimą ir pan.
  • Projektus, susijusius su sprendimų priėmimui naudojamos duomenų bazės parengimu.  Rėmimo tikslas – sudaryti sąlygas atlikti studijas, rinkti duomenis, atlikti tyrimus, kurti tinklus, vykdyti konferencijas ir seminarus, kurie padėtų keistis gera praktika Programos valstybėse bei sporto organizacijose. 
  • Projektus susijusius su sporto bendruomenės socialinio dialogo Europoje skatinimu. Rėmimo tikslas – remti veiksmus susijusius su kasmetiniu ES sporto forumo ir Pirmininkavimo ES Tarybai renginių organizavimu, taip pat kitus susijusius ad-hoc renginius, kurie užtikrina optimalaus dialogo galimybes.

Pagrindiniai veiksmai suplanuoti 2018 m.

Remiami sporto srities veiksmai turi turėti sisteminį poveikį gero valdymo principų įgyvendinimui Europoje, didinti dalyvaujančių fizinėje veikloje asmenų skaičių, skatinti sporto integralumą ir pasitikėjimą sporto organizacijų veikla Europoje, diegti pagrindines sporto vertybes. Veiklos turėtų papildyti šalių narių vyriausybinių organizacijų planuojamas ir vykdomas veiklas.

Didžiausia ir reikšmingiausia 2018 m. Erasmus+ programos biudžeto dalis bus skiriama bendradarbiavimo partnerystės projektams (angl. Colloborative partnership), siekiant tiesiogiai remti organizacijas, kurios savo nuolatinėje veikloje plėtoja fizinį aktyvumą ir sportą, ypač mėgėjų sporto organizacijoms.

Komisija tęs ir mažesnių projektų rėmimą (angl. Small Collaborative Partnerships) siekdama labiau remti pamatines sporto mėgėjų organizacijas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas veikloms, kurios įtrauks daugiau asmenų dalyvauti fizinėje veikloje, diegs ES bendras vertybes, tokias kaip: laisvė, tolerancija, diskriminacijos mažinimas, kurios veiks sinergiškai su remiamomis švietimo, mokymo ir jaunimo programomis įgyvendinančiomis Paryžiaus deklaraciją bei Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų išvadą dėl radikalizacijos, vedančios prie smurtinio ekstremizmo, prevencijos.

2018 metais ir toliau bus remiama Europos Komisijos iniciatyva – Europos sporto savaitė,  siekiant paskatinti kuo daugiau žmonių dalyvauti sporto bei fizinio aktyvumo veikloje ir skleidžiant informaciją apie jų gerą poveikė žmogui. Bus ir toliau skatinamas bendradarbiavimas su tarptautinėmis sporto organizacijomis, ypač tomis, kurių veikla susijusi su ES kompetencija sporto srityje (Europos Taryba, Pasauline sveikatos organizacija, UNODC, Nacionaliniai futbolo informavimo tinklai ir kt.). Taip pat bus remiama Socialinės atskirties mažinimo per sportą Europos apdovanojimų iniciatyva. 

2018 metų Erasmus+ programa:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20170824-erasmus-plus-work-programme-2018_en

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai